Aug 31, 2010

ダミーダミー (Dummy Dummy) [English + Romaji] -- V2 Translation

Song: ダミーダミー (Dummy Dummy)
Composer: DECO*27
Lyricist: DECO*27
Vocalist: 初音ミク (Hatsune Miku)
Nico: sm8712009
Youtube: watch?v=f_gakCqC3To 

Aug 27, 2010

リリリリ★バーニングナイト (Lily Lily★Burning Night) [English + Romaji]

Song: リリリリ★バーニングナイト (Lily Lily★Burning Night)
Composer: samfree
Lyricist: samfree
Vocalist: リリィ (Lily)
Nico: sm11884641
Youtube: watch?v=1ufbyQUAlJc

Aug 18, 2010

音の物理学 (The Physics of Sound) [English]

Song: 音の物理学 (The Physics of Sound)
Composer: Seiko
Lyricist: yui
Vocalist: 初音ミク (Hatsune Miku - Append)
Nico: nm9099133
Youtube: watch?v=LWyNOHZO0fo

Aug 16, 2010

Letter Song [Romaji]

Song: letter song
Composer: doriko
Lyricist: doriko
Vocalist: 初音ミク (Hatsune Miku)
Nico: sm3771514
Youtube: watch?v=2y_9A_gXKO0

Aug 10, 2010

鬱くしい花 (Depressing Beautiful Flower) [English]

Song: 鬱くしい花 (Depressing Beautiful Flower)
Composer: おにゅうP (OnyuuP)
Guitar & Mixing: ピノキオP (PinocchioP)
Lyricist: おにゅうP (OnyuuP)
Vocalist: 初音ミク (Hatsune Miku)
Nico: sm9960375
Youtube: watch?v=04J6zlQX8b4

Counterclockwise [English + Romaji]

Song: Counterclockwise
Composer: ryuryu aka. びにゅP (Binyu-P)
Lyricist: ryuryu aka. びにゅP (Binyu-P)
Vocalist: 初音ミク (Hatsune Miku)
Nico: sm11644980
Youtube: watch?v=YXF6vSrH3nE

トリノコシティ (Left-Behind City) [Romaji]

Song: トリノコシティ (Left-Behind City)
Composer: 40㍍P (40metre-P)
Lyricist: 40㍍P (40metre-P)
Vocalist: 初音ミク (Hatsune Miku)
Nico: sm11559163
Youtube: watch?v=MNbGfPX3rkU